• भ्रष्ट मंत्र्यांच्या चौकशीची घोषणा होईपर्यंत विधान परिषदेचे कामकाज होऊ देणार नाही - धनंजय  ...
  • अर्थसंकल्पाचे सर्व संकेत सरकारने पायदळी तुडवले – आ. भास्कर जाधव  ...
  • तरतुदी फक्त कागदोपत्री नकोत, त्यांची अंमलबजावणी प्रत्यक्षात व्हावी - राणा जगजितसिंह पाटील  ...
  • राज्यातील शिक्षक व इतर कर्मचाऱ्यांना सातवा वेतन आयोग लागू करा – आ. विक्रम काळे ...
@ncpSpeaks
RT @AjitPawarSpeaks: विधानसभेतील पुरवणी मागण्यांबाबतच्या चर्चेत सहभाग घेऊन आदिवासी विभागातील साहित्यखरेदीत सुरू असलेल्या गैरकारभाराकडे सभा…   |    RT @AjitPawarSpeaks: आदिवासी विभागात निकृष्ट दर्जाच्या साहित्याची खरेदी. याबाबतचे पुरावे आज विधानसभेत सादर केले.   |    RT @AjitPawarSpeaks: भटक्या-विमुक्त विद्यार्थ्यांच्या शिष्यवृत्तीत वाढ करून दरमहा १०० ऐवजी किमान ५०० रू. शिष्यवृत्ती मिळावी ही सामाजिक न्या…   |