marathi
english
hindi

Back to Top

@chitrancp is leading the #protest of #NCP women workers from Azad Maidan from #Metro Cinema
राजकीय प्रश्नावली
महात्मा गांधी के तंटामुक्ती अभियान हा उपक्रम कोणत्या नेत्याच्या संकल्पनेतून साकर झाला?
मागील प्रश्नावली
सामील व्हा!
आपले कौशल्य आम्हाला मदत करू शकते
एक उत्तम राज्य आणि देश करण्यासाठी!!!
बायोडेटा...
कौल
दर पावसाळ्यात मुंबईच्या रस्त्यांवर पडणाऱ्या खड्डयांचा विषय गाजतो. यंदाही तसंच घडलंय. तरीही सदोष रस्ते बांधणाऱ्या कंत्राटदारांनाच खड्डे दुरुस्तीसाठी ६२० कोटींची कंत्राटं देण्याचा घाट मुंबई महापालिकेतील सत्ताधाऱ्यांनी घातलाय. करदात्यांच्या पैशाची उधळपट्टी करण्याचा हा डाव आहे, असं वाटतं का?


होय
नाही
मागील कौल
Conceptualized and Developed by DRIVING MINDS PVT. LTD.