@ncpSpeaks
आदरणीय खा. @PawarSpeaks साहेबांच्या सूचनेनुसार राज्यमंत्री ना. @prajaktdada हे उद्या, बुधवार दि. 28 ऑक्टोबर 2020 रो… https://t.co/QfJVIBlJfU   |    आदरणीय खा. @PawarSpeaks साहेबांच्या सूचनेनुसार राज्यमंत्री ना. @bharanemamaNCP हे उद्या, बुधवार दि. 28 ऑक्टोबर 2020… https://t.co/6iewH4lAHz   |    RT @PawarSpeaks: ऊसतोड कामगारांची नोंदणी, साखर कारखाने तसेच ऊसतोड कामगारांसाठी नवीन योजना, वैयक्तिक अर्थसहाय्य योजना, ऊसतोड कामगारांच्या मु…   |