शेतकरी आणि सर्वसामान्यांना रडवून नफेखोर मात्र हसतायत...

11 Dec 2018 , 09:45:24 PM

शेतकरी आणि सर्वसामान्यांना रडवून नफेखोर मात्र हसतायत...

या नफेखोरीला आळा घालण्यासाठी सरकारकडून काहीच उपाययोजना नाहीत..की ही सरकारची जबाबदारीच नाही?

संबंधित लेख