मराठी भाषेच्या प्रसारासाठी मुंबईत मराठी भवन उभारणार असून वडाळ्यात वस्तू आणि सेवा कर केंद्र उभारण्यात येणार आहे

09 Mar 2020 , 03:33:42 PM

मराठी भाषेच्या प्रसारासाठी मुंबईत मराठी भवन उभारणार असून वडाळ्यात वस्तू आणि सेवा कर केंद्र उभारण्यात येणार आहे. त्यासाठी १४८ कोटी रूपयांची तरतूद

संबंधित लेख