5

Lok Sabha

4

Rajaya Sabha

2000000

Members

54

Vidhan Sabha Maharashtra

2

Vidhan Sabha Kerala

1

Vidhan Sabha Gujarat

OUR SOCIAL MEDIA @ncpspeaks